เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ปรับภูมิทัศน์บริเวณซุ้มวางดอกไม้จันทน์


วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายกรินทร์ คติกำจร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ร่วมปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดหลวงอรัญญ์ อำเภออรัญประเทศ
2020-09-18
2020-09-16
2020-09-14
2020-09-14
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-08
2020-09-03
2020-09-01
2020-08-28