เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ปรับภูมิทัศน์บริเวณซุ้มวางดอกไม้จันทน์


วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายกรินทร์ คติกำจร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ร่วมปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดหลวงอรัญญ์ อำเภออรัญประเทศ
2020-02-05
2020-01-27
2020-01-11
2020-01-02
2019-12-27
2019-12-22
2019-12-13
2019-12-05
2019-12-04
2019-11-11