เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองอรัญญประเทศร่วมกับ สภ.อรัญประเทศ ลงพื้นที่ตามคำร้องเรียนของประชาชน ว่ามีชายเร่ร่อนสร้างความสกปรก จึงได้นำตัวมาสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการช่วยเหลือส่งกลับคืนครอบครัว


2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27