เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นาย ภิรมย์ วงษ์ศรีแก้ว รองปลัดเทศบาลพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองใหม่ที่ได้รับโอนเพื่อแต่งตั้งพนักงานผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร


2020-08-07
2020-08-03
2020-07-28
2020-07-28
2020-07-23
2020-07-22
2020-07-21
2020-07-16
2020-07-16
2020-07-15