เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 ขอแจ้งปิดตลาดสดเทศบาลฯ ***ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน...
 

 ถ่ายทำวิดิทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ #เขตเศรษฐกิจพิ...
 

แจ้งประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564

 ดำเนินการนำรถดูดสิ่งปฏิกูล ที่ติดค้างภายในท่อระบา...
 

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

(นายกเทศมนตรีเมือ...

 ดำเนินการล้างและทำความสะอาดโดยรอบบริเวณตลาดสดเทศบา...
 

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564
...............................................
นาย ว...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้